St Fagans National History Museum - Consultation with Disabled People

Catina's picture

St Fagans National History Museum Making History project, Consultation with Disabled People
Visionsense are an organisation of disabled people seeking the views of disabled people, disabled peoples groups, carers, family and associated groups and visitors on access and the future of Wales's most popular heritage attraction, the excellent St Fagans: National History Museum.

We want to meet disabled people, their carers, groups and organisations. Come and tell us what you think of our plans for new galleries and exhibitions. Please contact us or book online now at www.visionsense.co.uk

Venue: Clore Learning Centre, National Museum of Cardiff, Cathays Park, CF10 1AF
Date: Tuesday 10th December 2013
Time: 
2pm - 5pm

This event is free but places are limited. Refreshments provided.

To tell us you are coming, if you have any questions or for assistance to complete a booking form, contact Tom on 0845 463 7738 or e-mail [email protected]

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru cywaith Creu Hanes Ymgynghoriad gyda phobl anabl

Mae Visionsense yn sefydliad o bobl anabl sy'n ceisio casglu barn pobl anabl, grwpiau pobl anabl, gofalwyr, teuluoedd, grwpiau perthnasol ac ymwelwyr ar fynediad a dyfodol atyniad treftadaeth mwyaf poblogaidd Cymru, Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru.

Rydym eisiau i gwrdd â phobl anabl, eu gofalwyr, grwpiau a sefydliadau.
Dewch i fynegu barn am y cynlluniau ar gyfer yr orielau a'r arddangosfeydd newydd
Plîs cwblhewch a dychwelwch y ffurflen archebu neu archebwch ar-lein atwww.visionsense.co.uk

Lleoliad: Canolfan Ddysgu Clore, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, CF10 1AF 
Dyddiad: Dydd Mawrth, 10fed o Rhagfyr, 2013
Amser: 
2:00pm - 5.00pm

Mae'r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim ond mae llefydd yn gyfyngedig. Lluniaeth ar gael.

Gadewch inni wybod os ydych am ddod i'r digwyddiad os gwelwch yn dda. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu eich bod angen cymorth i lenwi'r ffurflen hon yna cysylltwch gyda Penny ar 029 205 573513 neu ebost [email protected]